Neler Yapıyoruz ?

Elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, ekran, sinyal lambası vb. parçalarının bir arada toplandığı bölümdür .

Elektrik Pano Hizmetimiz ?

Elektrik panoları, enerji dağıtımını sağlayan resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere
elektrik proje tasdiki yapılmış mühendislik büroları tarafından, tesislerin ihtiyaçlarına
uygun hazırlanan elektrik tek hat şemasına uygun olarak yapılmalıdır.

• Elektrik tek hat şemalarında sembol listeleri yeterince incelenmeli, teknik hataya sebep
olabilecek muhtemel aksaklıklar önceden giderilmelidir.

• Tek hat şemasında elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri, motor
kumandası ve çeşitli by-pass transfer uygulamaları kullanıcı projesi doğrultusunda
yapılacaktır.

• Alçak gerilim panoları tesisin her türlü ağır koşul ve şartlarına uygun tesis edilecektir.

• Elektrik panolarının bulunduğu pano odalarında yerleşimlere önemle dikkat edilmeli hem

Müşteri Memnuniyeti

Sistem Verimi

Hata Oranı
Elektrik Pano Hizmetimiz İçin Bize UlaşınBize Ulaşın